,,ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ - НИШ 2009,,

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 

                                                 

Изложба “ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ - НИШ 2009“ одржаће се од 27.10 - 01.11. 2009. године у Нишу (Галерија “Србија”).

            Организатор Изложбе је Друштво архитеката Ниша (у даљем тексту ДАН), а суорганизатор Инжењерска Комора Србије (у даљем тексту ИКС).

Изложба се реализује са радовима у оквиру следећих категорија:

 

1.      Архитектонски пројекти - реализација

2.      Архитектонски пројекти

3.      Ентеријери - реализације

4.      Студентски радови

5.      Публикације и публицистика из области архитектуре

 

Право излагања радова на Тријеналу имају архитекти са подручја Југоисточне Србије (Нишки, Јужноморавски и Зајечарски регион), као и други архитекти који су  пројектовали на овом подручју.

Котизација износи 2000 динара по раду, а 1000 динара за чланове ДАН-а. Студенти не плаћају котизацију.

За Изложбу се пријављују радови који су пројектовани или реализовани  у периоду од 2006 - 2009. године (укључујући и 2009.год.). Пријављивање се врши на адресу: Друштво архитеката Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 52, 18000 Ниш.

Рок за пријаву радова је 01.октобар, а за достављање радова рок је 10. октобар 2009. године.

Радови се достављају ДАН-у, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 52.

За излагање на Тријеналу радови се искључиво приказују на следећи начин:

·         на максимално једном  вертикалном паноу формата 70/100цм (на папиру, без урамљивања); један аутор може да изложи максимум три рада у једној категорији.

·         Сваки рад мора имати линијски исцртану бар једну основу и изглед и мора да садржи имена и презимена аутора. Сваки пано мора да има слободан простор 5/10цм у доњем левом углу за знак Тријенала и каталошки број.

·         Доставити прилоге паноа и у дигиталној форми (једну фотографију у jpg формату резолуције 300dpi, а податке о објекту (имена и презимена аутора, година пројектовања или година издавања за публикације и година реализације за реализоване објекте) у word формату).

           

Жири тријенала:

1.      арх. Александар Радовић – председник (Ниш)

2.      арх. Зоран Чемерикић (Ниш)

  1. арх. Лазар Кузманов (Нови Сад )
  2. Проф. Дарко Марушић (Београд)

 

Подизање пријаве, предају и пријаву радова за учешће на ТРИЈЕНАЛУ , као и све потребне информације можете добити у просторијама ДАН-а, ул. Генерала Милојка Лешјанина 52, сваким радним даном од 11-14 часова или на телефон 018 / 520-608 код секретара ДАН-а Данице Чемерикић. Пријаве се могу преузети и са сајта ДАН-а  http://dan.siton.rs/

 

Пријаву можете преузети и са сајта Грађевинско-архитектонског факултета:

ТРИЈEНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ - НИШ 2009 - ПРИЈАВА УЧЕШЋА