Građevinsko-arhitektonski fakultet - Niš
Srbija


 
U okviru Sedmog okvirnog programa (FP7) za Specifican program "People" - Ljudi (Marie Curie Actions) 18. marta 2009. godine objavljeni su novi pozivi namenjeni snaženju ljudskih resursa u nauci iz svih oblasti istraživanja. To su stipendije za pojedinačne istraživače, za koje se podnose predlozi projekata u saradnji sa institucijom domaćinom:

- Intra-European fellowships (IEF)-mobilnost unutar zemalja članica EU i zemalja pridruženih FP7 - MS/AC. Vodič za aplukaciju za poziv IEF (u prilogu)

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=198#infopack

- International incoming fellowships (IIF)-mobilnost istraživača iz zemalja van Evrope ka zemljama MS/AC). Vodič za aplukaciju za poziv IIF (u prilogu)

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=199

- International outgoing fellowships (IOF)-mobilnost istraživača iz zemalja MS/AC ka ostalim zemljama. Vodič za aplukaciju za poziv IOF (u prilogu)

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=200

Rok za podnošenje predloga projekata je 18. avgust 2009. godine do 17,00 časova po briselskom vremenu.

Obavezno treba pročitati Radni Program za 2009. godinu (u prilogu).

 

Informaciju u celini možete pronaći na sajtu http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html, a za dodatnu pomoć pri apliciranju se možete obratiti Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj (Nada Milosević, e-mail: nada.milosevic@nauka.gov.rs)

 

Sve priloge mozete preuzeti sa sajta fakulteta ovde >>.