Poštovane kolege,

 

U prilogu ovog dopisa, šaljemo Vam Saopštenje 2 i prijavni list za učesnike na naučnom skupu iNDiS 2009, koji se održava u Novom Sadu, od 25 – 27og novembra 2009.

 

Molimo sve autore i koautore koji su poslali rad, kao i one koji bi želeli da prisustvuju radu nauènog skupa, da popune prijavni list i pošalju ne e-mail adresu indis@uns.ac.rs Rok za prijavu je najkasnije do 9.11.2009.

 

Ujedno Vas molimo da nas obavestite ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete radu naučnog skupa, a taj podatak nam je potreban, kako bismo napravili preliminarni program konferencije.

 

Unapred se zahvaljujemo,

 

Sekretar konferencije,

Ivan Lukic

 

 

Saopštenje 2 i prijavni list za učesnike na naučnom skupu iNDiS 2009