Poštovani,

 

U okviru Specificnog Programa People je otvoreni su pozivi

- INITIAL TRAINING NETWORKS-ITN  Prijavljuje  se organizacije (fakulteti, instituti, istraživački centri, SMEs) koje se umrežavaju sa jos najmanje dve institucije u Evropi i nude kroz zajednički projekat naučno i komplementarno usavršavanje za mlade istraživače koji izradjuju doktorsku disertaciju ili posdoktorsko usavršavanje. Trajanje projekta od 3-4 godine. Zatvaranje poziva 22.decembra. 2009.

- Noæ istraživača pod motom “Budi nauènik danas” se organizuje zadnja nedelja septembra uz predstavljanje nauènika, istraživača kao i njihovih eksperimenata za širu publiku i animacije uz festivalsku i opuštenu atmosferu.

Datum zatvaranja poziva 13. januara 2010. godine