Prijava za Čivning stipendiju britanske vlade

 

 od 1. septembra do 31. oktobra 2009. godine

 

 

 

Britanski savet u Srbiji poziva zainteresovane osobe koje su završile fakultet i imaju dve godine radnog iskustva da se prijave za Čivning stipendiju britanske vlade od 01. septembra 2009 godine. Uz pomoć ove stipendije studenti iz Srbije će moći da studiraju na nekom od prestižnih univerziteta u Velikoj Britaniji u školskoj 2010/2011 godini. Čivning stipendija namenjena je izuzetnim studentima čiji je akademski i profesionalni rad usmeren na sledeće oblasti:

 

 

  • Reforme državne uprave
  • Evropskih integracija
  • Medjunarodnog prava
  • Ekonomije
  • Novinarstva
  • Ekološke zaštite
  • Reforme obrazovanja

 

 

Čivning stipendija pokriva većinu magistarskih kurseva koji ne traju duže od 12 meseci i ne manje od 3 meseca, ali isključivo u Velikoj Britaniji. Ona obuhvata besplatnu studentsku vizu, sve akademske troškove, mesečnu nadoknadu koja pokriva životne troškove, putne troškove dolaska i odlaska iz Velike Britanije. Prijave se mogu podneti isključivo elektronskim putem. Prijave poslate British Council-u putem e-pošte ili drugim putem neće biti uzete u razmatranje za dodelu stipendije.

 

Za detaljnije informacije u vezi s Čivning programom posetite internet prezentaciju Britanskog saveta. Takođe možete posetiti i stranicu sa najčešće postavljanim pitanjima i odgovorima vezanim za Čivning stipendiju ili se obratite Aleksandru Borisavljeviću u našoj kancelariji u Beogradu.

 

Prijava za Čivning stipendiju traje od 01. septembra do 31. oktobra 2009. godine.

 

 

 

www.britishcouncil.rs