GODIŠNJA SKUPŠTINA
DRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA (DIVK)


Svečana sala Instituta za ispitivanje materijala (IMS)
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43

26. mart 2010. u 12 časova


Poštovani članovi DIVK,

obaveštavamo vas da će se

Deveta godišnja skupština Društva za integritet i vek konstrukcija
održati

u petak, 26. marta 2010. godine u 12 časova
u Svečanoj sali Instituta za ispitivanje materijala, Bulevar vojvode Mišića 43 u Beogradu.

Dnevni red

1. Izveštaj Upravnog odbora o radu društva u 2009. godini
2. Izveštaj o radu časopisa "Integritet i vek konstrukcija" u 2009. godini
3. Finansijski izveštaj za 2009. godinu
4. Izveštaj Nadzornog odbora
5. Usvajanje novog statuta DIVK
6. Preregistracija društva
7. Plan rada u 2010. godini

Po završetku rada Skupštine, u 13 h, održaće se Seminar
Integritet i vek mostova – slučaj "Gazela" I deo: Projekti sanacije.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu Skupštine i Seminara.

Materijali za rad Skupštine su objavljeni na WEB sajtu društva www.divk.org.rs


Ljubica Milović, generalni sekretar DIVK
 
 
SEMINAR
DRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA
 
Integritet i vek mostova – slučaj "Gazela"
I deo: Projekti sanacije
Svečana sala Instituta za ispitivanje materijala (IMS)

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43

26. mart 2010. u 13 sati

 

Poštovani članovi DIVK,

Pozivam vas da prisustvujete prvom od tri dela seminara Integritet i vek mostova-slučaj Gazela, i svojim aktivnim učešćem doprinesete donošenju Predloga DIVK: Šta još treba uraditi na revitalizaciji mosta Gazela. Predlog ćemo uputiti nadležnima po završetku seminara.

Prvi deo seminara pod nazivom Projekti sanacije u okviru koga će govoriti nekadašnji (T. Tošić) i aktuelni (A. Bojović i B. Jakovljević) projektanti zaduženi za sanaciju, održaće se u petak 26. marta 2010. godine sa početkom u 13 sati u Svečanoj sali Instituta za ispitivanje materijala, Bulevar vojvode Mišića 43 u Beogradu. Predviđene su sledeće teme posle kojih će biti otvorena diskusija:

  1. Tihoslav Tošić, Ojačavanje čelične konstrukcije Gazele posle prvog  ispitivanja pod probnim opterećenjem
  2. Aleksandar Bojović, DELFIN INŽINJERING, Projekat sanacije čelične konstrukcije mosta Gazela sa elementima proračuna
  3. Nenad Jakovljević, MOSTPROJEKT A.D. BEOGRAD, Projekat sanacije betonskih prilaznih konstrukcija mosta Gazela

Za drugi deo seminara, četvrtak 8. april 2010. godine sa početkom u 16 sati na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16, u sali 514, predviđene su sledeće teme:

  1. Miodrag Pavišić, Procena integriteta konstrukcije Gazele bazirana na riziku
  2. Bojan Aranđelović, Prijem, pregled i praćenje stanja mostovskih konstrukcija
  3. Zijah Burzić, Ispitivanje parametara zamora zavarene konstrukcije Gazele

Za treći deo seminara, četvrtak 22. april 2010. godine sa početkom u 16 sati na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16, u sali 514, predviđene su sledeće teme:

  1. Dragoslav Šumarac, Rekonstrukcija oštećenih čeličnih mostova i ocena integriteta
  2. Taško Maneski, Analiza raspodele napona kritičnih područja zavarene konstrukcije Gazele
  3. Aleksandar Sedmak, Ocena integriteta zavarene konstrukcije Gazele
  4. Božidar Delić, Kvalitet zavarenih spojeva mostovskih čeličnih konstrukcija tokom izrade i reparacije

Ljubica Milović, generalni sekretar DIVK