Aktuelno

Aktuelno

Novosti, konferencije, seminari, kongresi, Nastavno-naučno veće, satnice polaganja ispita, raspored predavanja...

Više Informacija Više informacija

Alumni

Alumni

GAF Alumni Network. Alumni Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu je društvena mreža osnovana sa ciljem da fakultet obnovi veze sa svojim diplomiranim studentima...

Više Informacija Više informacija

Ahitektura

Arhitektura

Studijski programi osnovnih i diplomskih akademskih studija. Doktorske studije. Vrsta i obim studija. Izborni predmeti...

Više Informacija Više informacija

Građevina

Građevinarstvo

Studijski programi osnovnih i diplomskih akademskih studija. Doktorske studije. Vrsta i obim studija. Izborni predmeti...

Više Informacija Više informacija

Doktorske

Doktorske studije

Studijski programi doktorskih studija. Uslovi upisa na doktorske studije. Izborni predmeti...

Više Informacija Više informacija

Upis

Upis studenata

Informacije o upisu. Uslovi upisa na osnovne i diplomske akademske studije. Prijemni ispit...

Više Informacija Više informacija

Institut

Institut

Sertifikat o akreditaciji. Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije (Schedule of Accreditation). Licence za izradu tehničke dokumentacije. Lične licence...

Više Informacija Više informacija

Fakultet

Fakultet

Informacije o fakultetu. Zadaci i ciljevi. Delatnost. Statut. Profesori. Nauka & Praksa. Akreditacija...

Više Informacija Više informacija

Nauka.Net

Nauka Net


GAF NAUKA NET

Informacije o konkursima, stipendijama, programima saradnje sa evropskim univerzitetima, razmene stručnjaka i studenata...

Više Informacija Više informacija

Konferencije

Konferencije

Aktuelne konferencije, semninari, kongresi...

Više Informacija Više informacija

LibGAF

LibGAF


LibGAF

Informacioni sistem biblioteke Građevinsko-arhitektonskog fakulteta.

Više Informacija Više informacija

EduRoam

EduRoam


EduRoam

EduRoam Internet.

Više Informacija Više informacija

AktuelnoAktuelno


KontaktKontakt